O projekcie

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

Potencjał turystyczny wielu obszarów pogranicza od dawna pozostawał niewykorzystany, jednakże na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat różne gminy i instytucje zaczęły prowadzić działania mające na celu ożywienie odwiedzalności danego obszaru i osiągnięcie dzięki temu trwałego rozwoju. Projekt „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” jest przykładem współpracy ośmiu gmin z pogranicza polsko-czeskiego, która ma na celu promocję dorzecza Odry jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystycznym, krajobrazowym, kulturalnym czy też przyrodniczym. W realizacji projektu biorą udział następujące gminy: Lyski (Lider Projektu), Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Hať, Vřesina, Šilheřovice i Bohumín. Całkowity koszt projektu został oszacowany na ponad 2,3 mln euro, z czego wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi niecałe 2 mln euro. Działania projektu miały na celu stworzenie nowego produktu turystycznego-rowerowego „Szlaku Górnej Odry”. To na terenie Euroregionu Silesia, przebiegając przez teren Euroregionu Śląsk Cieszyński, Odra stanowi naturalne bogactwo przyrodnicze, które do tej pory nie zostało odpowiednio wykorzystane. W latach 2018 i 2019 zrealizowano część inwestycyjną – wybudowano ponad 16 km ścieżek rowerowych. Realizacja tego zadania przyczyni się do powstania szlaku o łącznej długości 151 km. Równolegle partnerzy realizowali działania związane z promocją. Powstała przede wszystkim nowa strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne wspomagające turystów w poruszaniu się po szlaku. Dla tradycjonalistów wydano specjalny przewodnik w formie drukowanej wraz z mapą. Oznaczono atrakcje i zaplanowano promocję szlaku poprzez organizację specjalnych wydarzeń, w tym rajdu gwiaździstego i konferencji skupiającej organizacje turystyczne.

Grzegorz Gryt – Wójt Gminy Lyski
Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac
Czesław Burek – Wójt Gminy Lubomia
Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice
Radek Kaňa – Starosta Obce Šilheřovice
Werner Vyletělek – Starosta Obce Hat’
Bohuslava Krupová – Starosta Obce Vřesina
Petr Vícha – Starosta Města Bohumín